Trang chủ » Liền kề

Biểu mẫu thanh toán Liền kề Botanic

Tiến độ thanh toán khi mua căn hộ tai Gamuda Gardens áp dụng từ 1/8/2014

Thanh toán 30% nhận nhà ngay, 70% còn lại trả chậm trong 36 tháng, lãi suất 0%. Chương trình bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8/2014.

Quý khách muốn biết thêm về chi tiết dòng tiền thanh toán của từng lô, ô số (Ví dụ: lô LK 01 -82,…). Xin quý khách vui lòng liên hệ:

Chi tiết từng đợt thanh toán:

Lần T/T THỜI HẠN THANH TOÁN %
Nhận nhà sau 3 lần Thanh toán !
Lần 1 Ký hợp đồng mua bán 10%
Lần 2 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐ (lần 1) 10%
Lần 3 Nhận nhà – Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 2+0,5% phí bảo trì 10%
Lần 4 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 3 1,8%
Lần 5 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 4 1,8%
Lần 6 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 5 1,8%
Lần 7 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 6 1,8%
Lần 8 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 7 1,8%
Lần 9 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 8 1,8%
Lần 10 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 9 1,8%
Lần 11 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 10 1,8%
Lần 12 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 11 1,8%
Lần 13 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 12 1,8%
Lần 14 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 13 1,8%
Lần 15 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 14 1,80%
Lần 16 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 15 1,8%
Lần 17 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 16 1,8%
Lần 18 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 17 1,8%
Lần 19 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 18 1,8%
Lần 20 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 19 1,8%
Lần 21 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 20 1,8%
Lần 22 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 21 1,8%
Lần 23 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 22 1,8%
Lần 24 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 23 1,8%
Lần 25 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 24 1,8%
Lần 26 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 25 1,8%
Lần 27 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 26 1,8%
Lần 28 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 27 1,80%
Lần 29 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 28 1,8%
Lần 30 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 29 1,8%
Lần 31 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 30 1,8%
Lần 32 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 31 1,8%
Lần 33 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 32 1,8%
Lần 34 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 33 2,5%
Lần 35 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 34 2,5%
Lần 36 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 35 2,5%
Lần 37 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 36 2,5%
Lần 38 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 37 2,5%
Lần 39 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 38 hoặc ngày nhận được thông báo thanh toán thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua ( tùy thuộc vào ngày đến sau) 3,5%

Quý khách quan tâm để được báo giá kịp thời, check căn chính xác, thăm quan dự án, nhận mẫu biểu hợp đồng,…. Xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số: 0901.882.555

In

CÁC TIN KHÁC