Trang chủ » Nhà phố thương mại » Nhà phố The Three central

Nhà phố thương mại Gamuda The THREE chính sách chiết khấu lên tới 13%

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG GAMUDA GARDENS

Sản phẩm: Nhà phố thương mại The THREE Central (SH15)

Căn áp dụng: Tất cả các căn thuộc dự án The THREE Central (SH15) ngoại trừ căn CH01-04 và CH01-05

Thời gian áp dụng: từ 06/08/2016 đến 31/08/2016, với điều kiện ký hợp đồng mua bán trước hoặc trong ngày 05/09/2016.

Phương án 1 Phương án 2

- Trả 2,5% - ký hợp đồng mua bán và nhận nhà ngay

- Trả chậm phần còn lại trong 3 năm

- Chủ Đầu tư cam kết thuê lại trong thời gian 3 năm

- Cam kết tiền thuê dưới dạng chiết khấu 6% với điều kiện:

• Chiết khấu 3% khi khách hàng thanh toán đúng hạn 12 đợt thanh toán (từ lần thanh toán 13 đến lần thứ 24)

• Chiết khấu 3% khi khách hàng thanh toán đúng hạn 11 đợt thanh toán tiếp theo (từ lần thanh toán 25 đến lần thứ 35)

- Chiết khấu sẽ được sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

- Miễn phí 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens cho gia đình(1) với điều kiện trả tiền đúng hạn 12 đợt thanh toán đầu tiên.

- Trả theo lịch biểu thông thường – 95% trong vòng 120 ngày.

- Chủ Đầu tư cam kết thuê lại trong thời gian 3 năm

- Chiết khấu 5% được giảm trong lần thanh toán thứ 2.

- Chiết khấu 6% được giảm trong lần thanh toán thứ 3.

- Miễn phí 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens cho gia đình(1) với điều kiện trả tiền đúng hạn các đợt thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH BIỂU THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

PHƯƠNG ÁN 1

Đợt thanh toán

Biểu lịch thanh toán

Đặt cọc

100 triệu VN

Lần thứ 1

Trả 2.5% + phí bảo trì khi ký hợp đồng mua bán (Đã bao gồm 100 triệu VND)

Lần thứ 2 đến 20

Trả 2.5% mỗi tháng trong 19 tháng tiếp theo

Lần thứ 21 đến 35

Trả 3% mỗi tháng trong 15 tháng  tiếp theo

Lần thứ 36

Trả 5% khi Bên Bán ra thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

LỊCH BIỂU THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

PHƯƠNG ÁN 2

 

Đợt thanh toán

Biểu lịch thanh toán

Đặt cọc

100 triệu VN

Lần thứ 1

10% khi ký hợp đồng mua bán (Đã bao gồm 100 triệu VND)

Lần thứ 2

40% - trong vòng 60 ngày kể từ khi ký hợp đồng

Lần thứ 3

45% - khi bàn giao hoặc trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tùy thuộc vào ngày nào đến sớm hơn

Lần thứ 4

Trả 5% khi Bên Bán ra thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

Lưu ý:

Thứ tự của các đợt thanh toán như liệt kê để tiện tham khảo và không có nghĩa hay được hiểu là các đợt thanh toán phải thực hiện theo thứ tự đã nêu. Khi giai đoạn nào trong lịch biểu nêu trên hoàn tất, Bên Bán sẽ phát hành thông báo thanh toán của đợt đó cho Bên Mua

 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG GAMUDA GARDENS

Sản phẩm: Nhà phố thương mại The THREE Central (SH15)

Căn áp dụng: CH01-04 và CH01-05 (*)

Thời gian áp dụng: từ 06/08/2016 đến 31/08/2016, với điều kiện ký hợp đồng mua bán trước hoặc trong ngày 05/09/2016.

Phương án 1

Phương án 2

-         Trả 2,5% - ký hợp đồng mua bán và nhận nhà ngay

-         Trả chậm phần còn lại trong 3 năm

-         Chủ Đầu tư cam kết thuê lại trong thời gian 3 năm

-         Cam kết tiền thuê dưới dạng chiết khấu 8% với điều kiện:

  • Chiết khấu 4% khi khách hàng thanh toán đúng hạn 12 đợt thanh toán (từ lần thanh toán 13 đến lần thứ 24)
  • Chiết khấu 4% khi khách hàng thanh toán đúng hạn 11 đợt thanh toán tiếp theo (từ lần thanh toán 25 đến lần thứ 35)

Chiết khấu sẽ được sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

Miễn phí 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens cho gia đình(1) với điều kiện trả tiền đúng hạn 12 đợt thanh toán đầu tiên.

Trả theo lịch biểu thông thường – 95% trong vòng 120 ngày.

Chủ Đầu tư cam kết thuê lại trong thời gian 3 năm

Chiết khấu 5% được giảm trong lần thanh toán thứ 2.

Chiết khấu 8% được giảm trong lần thanh toán thứ 3.

Miễn phí 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens cho gia đình(1) với điều kiện trả tiền đúng hạn các đợt thanh toán

LỊCH BIỂU THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

PHƯƠNG ÁN 1

Đợt thanh toán

Biểu lịch thanh toán

Đặt cọc

100 triệu VN

Lần thứ 1

Trả 2.5% + phí bảo trì khi ký hợp đồng mua bán (Đã bao gồm 100 triệu VND)

Lần thứ 2 đến 20

Trả 2.5% mỗi tháng trong 19 tháng tiếp theo

Lần thứ 21 đến 35

Trả 3% mỗi tháng trong 15 tháng  tiếp theo

Lần thứ 36

Trả 5% khi Bên Bán ra thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

LỊCH BIỂU THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

PHƯƠNG ÁN 2

Đợt thanh toán

Biểu lịch thanh toán

Đặt cọc

100 triệu VN

Lần thứ 1

10% khi ký hợp đồng mua bán (Đã bao gồm 100 triệu VND)

Lần thứ 2

40% - trong vòng 60 ngày kể từ khi ký hợp đồng

Lần thứ 3

45% - khi bàn giao hoặc trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tùy thuộc vào ngày nào đến sớm hơn

Lần thứ 4

Trả 5% khi Bên Bán ra thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

Lưu ý:

Thứ tự của các đợt thanh toán như liệt kê để tiện tham khảo và không có nghĩa hay được hiểu là các đợt thanh toán phải thực hiện theo thứ tự đã nêu. Khi giai đoạn nào trong lịch biểu nêu trên hoàn tất, Bên Bán sẽ phát hành thông báo thanh toán của đợt đó cho Bên Mua

 

Thông tin liên hệ:

Phòng kinh doanh Gamuda Gardens. Hotline: 0901.882.555

Địa chỉ: Km 4,5 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

In

CÁC TIN KHÁC